Investering

U sluit een obligatielening van minimaal € 35.000,- tegen 2,50% rente (op jaarbasis) voor een looptijd van 5 jaar.

U levert dus zelf een bijdrage aan de financiering van uw huurwoning. Hierdoor hopen wij uw zorgzaamheid en verbinding met de huurwoning te stimuleren.

Bovendien ontvangt u op de lening een rentevergoeding die momenteel hoger is dan de vergoeding die u op uw spaargeld ontvangt.

Gezamenlijke financiering
Naast uw investering zal ook een particuliere investeerder door middel van een obligatielening minimaal € 35.000,- investeren én is sprake van een bancaire financiering. Als vierde en laatste partij zal ook WauW Projecten B.V., als eigenaar van de huurwoning, investeren in de woning.

Rendement
Elk kwartaal ontvangt u van ons de rentevergoeding over uw inleg op uw bankrekening. Aan het einde van de looptijd ontvangt u de volledige inleg terug.

Zekerheid
Als zekerheidsstelling krijgt u een tweede recht van hypotheek die wordt gekoppeld aan uw huurwoning. De bank krijgt een eerste recht van hypotheek. Dit tweede recht van hypotheek wordt gevestigd door Stichting OnsHuys, die optreedt als onafhankelijke belangenbehartiger voor de huurder en investeerder.